Sıkça Sorulan Sorular

Dijital takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilen kayıt cihazıdır.
Bu kartlar Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından dağıtılmaktadır. Bizler ile ilgili olan kart tipleri Sürücü Kartı ve Şirket Kartıdır.

Sürücü Kartı:

Dijital Takograf üzerinde bulunan kart yuvalarına yerleştirilen, sürücünün kendisine ait sürüş bilgilerini barındıran ve içinde bulundurduğu hafıza çipi sayesinde en az 28 günlük veri kaydedebilen karttır. Sürücüler arasında bu karta sıkça “dijital ehliyet” denmektedir.

Şirket Kartı:

Dijital Takograf üzerinde bulunan kart yuvalarına yerleştirilen, sayısal takografın bağlı olduğu aracın sahibi veya kiralayanına ait olan bir doğrulama anahtarı kartıdır.
Yasal yükümlülükler doğrultusunda dijtal takograftan indirilmesi ve saklanması zorunlu olan sürücü kartı verileri ve araç verileridir. Sürücüye ait veriler sürücü kartı üzerinde saklanırken araç verileri takograf cihazının hafızasında saklanmaktadır.
Dijital takograflardan araç ve sürücü verilerini indirmek için kullanılan cihazlardır.
Dijital takografın önünde bulunan 6 pin girişli yuvaya bağlanan özel yapım kablolar ile veriler indirilir. Sürücü kartı verileri ise ayrıca bir akıllı kart okuyucu aracılığı ile indirilir. Araç veri indirme ve sürücü veri indirme (dijital ehliyet veri indirme) işlemleri için takograf veri indirme cihazları kullanılır.
08.01.2018 Tarihli Karayolu Yönetmeliği,

Madde 40 - (31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren (Mülga ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

Dijital Takograf veri indirme yükümlülükleri 01.01.2020 tarihinde başlamıştır.
Dijital takograflara takılan elektronik devreli kablo aracılığı ile ve mobil kart okuyuculara takılan sürücü kartları ile veri iletişimi yapabilen, aldığı verileri istenen platformla paylaşabilen Android tabanlı mobil bir uygulama ve bu verileri saklayan, analiz eden ve STAUM (Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi) sistemine gönderen bir web uygulamasıdır.
Standart Veri İndirme Kablosu:

Dijital takografın ön tarafında bulunan 6 pin girişli yuvaya takılan, takograf ile veri iletişimi yapan akıllı bir kablodur.

Uzaktan Veri İndirme Kablosu:

Dijital takografın ön tarafında bulunan 6 pin girişli yuvaya takılan, takograf ile veri iletişimi yapan ve uzaktan şirket kartı doğrulaması teknolojisine sahip olan kablodur.

Akıllı Kart Okuyucu:

Mobil cihazlar ile iletişimde olan ve üzerine sürücü kartı takılan donanımdır. Dijital takograf sürücü kartı bilgilerini okuyabilen bir donanımdır.
Mobil veya web uygulamasından kendinize uygun donanım ve veri indirme paketlerini online satın alabilirsiniz.
Her başarılı veri indirme için 1 kontördür. Detaylı incelemek için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.